อนาคตน้ำ คน เมือง และจากปัญหาเรื่องน้ำมุ่งสู่เรื่องการบริหารจัดการ

อนาคตน้ำ คน เมือง และจากปัญหาเรื่องน้ำมุ่งสู่เรื่องการบริหารจัดการ

รศ.ดร. ธีรนงค์ สกุลศรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกร จ.อ่างทอง ร่วมพูดคุยผ่านทางรายการฟังเสียงประเทศไทย #ThailPBS ตอน อนาคตน้ำ คน เมือง และจากปัญหาเรื่องน้ำมุ่งสู่เรื่องการบริหารจัดการ ที่มาพร้อมกับคำถามว่าเราทุกคนจะมีส่วนร่วมอะไรได้บ้างหรือไม่ เพื่ออนาคตข้างหน้าที่เราต้องอยู่ร่วมกัน เมื่อทรัพยากรนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ชวนมองประเด็นนี้ไปด้วยกันกับแขกรับเชิญ 4 ท่าน กับชุดข้อมูล 4 ด้าน กับภาพสะท้อน 3 ฉากทัศน์

ผู้สนใจสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ https://program.thaipbs.or.th/ThailandLive/episodes/87372

และติดตามอ่านได้ที่ https://thecitizen.plus/node/57022