อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมมอบกระเช้าผลไม้แด่ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล