หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับผู้สูงวัย

รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ เข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนา คณะกรรมการและผู้เขียนหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับผู้สูงวัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย