สัมมนาหลักสูตร ครั้งที่ 29 “Breaking Out Our Shell”

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 29 ในหัวข้อ “Breaking Out Our Shell” ณ โรงแรมนที เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ จ.กาญจนบุรี 

ชมภาพทั้งหมด >>