สัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 39 ประจำปี 2563

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 39 ประจำปี 2563 ภายใต้ธีม “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของสถาบันฯ (Step Forward to the 50th IPSR's Anniversary)” เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การมีเป้าหมายร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และงานที่ทำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ปีที่ 50 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ Neon Beach Party  และกิจกรรมรักษ์ชายหาดสะอาดตา ณ เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ชมภาพทั้งหมด >>