สัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 36 “กรีนไปไหน…ชั่งหัวมัน (IPSR Going Green)”

สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 36 "กรีนไปไหน…ชั่งหัวมัน (IPSR Going Green)" แนวคิด "เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ อย่างกลมกลืน" เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงาน รวมพลังความร่วมมือในการลดใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ, ประชุมระดมสมอง IPSR Going Green, ปาร์ตี้ไนท์ “ใสใส… Like ฮอร์โมน” ณ หรรษา แคชัวริน่า รีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 

ชมภาพทั้งหมด >>