สัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 19

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 19  ภายใต้หัวข้อ “ดูงานโรงไฟฟ้า ท้ารับลมหนาว เคล้าลอยกระทง ร่วมวงที่เขาใหญ่” โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมชมดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคอลชลภาวัฒนา เยี่ยมชมฟาร์มโชคชัย กิจกรรมประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทงแบบสร้างสรรค์ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ชมภาพทั้งหมด >>