สังคมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรือ ?

อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ หัวหน้าโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณ และคณะวิจัย จัดเสวนาประชากรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในหัวข้อ "สังคมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรือ ?" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วศิน ปลื้มเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล และ อ.ดร.วิมุติ ประเสริฐพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล มาร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเสวนาฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ