สวัสดีปีใหม่ 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์  ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี