สวัสดีปีใหม่ 2561

สถาบันฯ ต้อนรับ คุณนพรัตน์ วิทิตยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะ ในโอกาสเข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และทีม HAPPINOMETER เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ