สวัสดีปีใหม่ 2560

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 แด่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ณ มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) กรุงเทพฯ