สร้างเครือข่ายทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์  เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ ดร. พจนา หันจางสิทธิ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ เดินทางไป กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันฯ ต่างๆ คือ China Population and Development Research Center (CPDRC), Department of Social Medicine and Health Education, School of Public Health, Nursing School, Peking University, Save the Children in China, Center for Population and Development Studies, Renmin University of China, Chinese Academy of Social Sciences (CASS) และ Institute of Social Development

Day 1: 8 May 2017 

  • Visiting China Population and Development Research Center (CPDRC)

Day 2: 9 May 2017

  • Visiting the Department of Social Medicine and Health Education, School of Public Health, Peking University 

Day 3: 10 May 2017  

  • Visiting Save the Children in China
  • Visiting    Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
Day 4: 11 May 2017
  • Visiting Center for Population and Development Studies, Renmin University of China
  • Visiting Institute of Social Development