สร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เดินทางไปสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้าน Alumni Engagement ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ รายละเอียดดังนี้
 
1) ที่ University of Dhaka เข้าคารวะอธิการบดี Professor Md. Akhtaruzzaman และร่วมประชุมกับ Professor Sadeka Halim, Dean Faculty of Social Sciences, Professor Mohammad Mainul Islam, Chair of Department of Population Sciences พร้อมคณาจารย์
 
2) ที่ University of Rajshahi ร่วมประชุมกับ Dr. Md.Nazrul Islam Mondal, Chairman, Department of Population Sciences and Human Resource Development และคณาจารย์ ซึ่งรวมถึง Professor MD Nuruzzaman Haque ศิษย์เก่าปริญญาเอกของสถาบันฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชุมชนผู้สูงอายุภายใต้โครงการ “Quality of Life Assessment and Active Aging”
 
3) Stakeholder Analysis: พูดคุยสัมภาษณ์ศิษย์เก่าชาวบังกลาเทศหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกนานาชาติ ณ เมือง Rajshahi และกรุง Dhaka