สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางบริการวิชาการ

คณะผู้บริหารสถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับ ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมชมห้องสมุดสถาบันฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่าง 2 หน่วยงาน ณ ห้องลีลาวดี (406) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>