ศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ชั้น 4  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข