ศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการศึกษาและวิจัย” ณ ประเทศไต้หวัน

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลก มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Global Health: MUGH)  พร้อมคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการศึกษาและวิจัย” ณ ประเทศไต้หวัน