ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหิน Jimah

อ.ดร.ธีรธร ยูงทอง เข้าร่วมการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าถ่านหิน Jimah ประเทศมาเลเซีย ณ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Jimah  เมืองกัวลาลัมเปอร์ รัฐเนเกรี เซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย