ศึกษาดูงานด้านการย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติ ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

สถาบันฯ นำโดย นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 15 ท่าน จาก Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), and the Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ศึกษาดูงานด้านการย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติ ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมป์ และองค์กรสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร