วันความสุขสากล 20 มีนาคม-International Day of Happiness

“มหาวิทยาลัยมหิดล” ในนามของ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ร่วมกับนักวิชาการเครือข่ายความสุขอาเซียน คิกออฟวันความสุขสากล 20 มีนาคม 2561 ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม AETAS Bangkok ซ.ร่วมฤดี ด้วยการนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจของ "บริบทความสุขแบบอาเซียน" (Happiness in Asian Context)

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ