วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี คณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และ นส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมสมทบทุนการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล