วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 33 ปี

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนสถาบันฯ ร่วมมอบเงินทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 33 ปี ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล