วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ พร้อมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในโครงการ “INMU ร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 12” ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสรี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล