วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 24

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ และนายณรากร วงษ์สิงห์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 24 และร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่วิทยาลัยฯ  โดยมี รศ.นพ.บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ “สิริมงคล” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา