วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี พร้อมด้วย น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยนำกระเช้าอาหารสุขภาพมอบเป็นของขวัญให้แด่ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ศาลายา