วันครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันฯ จัดงานทำบุญ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101)

ในปีนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา การมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ และรางวัลห้องทำงาน 5 ส ดีเด่น ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ

นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้จัดนิทรรศการ "ประชากรไทยสมัยรัชกาลที่ ๙" เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ