ลงนามความร่วมมือกับ International Center for Cultural Studies (ICCS)

15 มีนาคม 2562 รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชาการและสังคม ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Joyce, C. H. Liu ผู้อำนวยการ International Center for Cultural Studies (ICCS) National Chiao Tung University, Taiwan ด้านงานวิจัย Global logistics and migrant labours รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนักศึกษา
 
โดยมี รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์ ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และในฐานะ Research fellow ที่ ICCS เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)