ร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการ “เปิดเมือง ปลอดภัย”

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางวิชาการ นโยบาย และภาคเอกชน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สภาหอการค้าไทย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และองค์กรเครือข่าย จัดทำโครงการ “เปิดเมือง ปลอดภัย” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
 
โดยศูนย์ฯ ร่วมดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการรณรงค์และสื่อสาร สำหรับสวนสาธารณะ พื้นที่สุขภาวะสำหรับการมีกิจกรรมทางกาย และสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังสร้างความเดือนร้อนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชากรไทยในปัจจุบัน
 
************************
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 
.
เชิญทุกท่านรับชม [LIVE] สัมมนาออนไลน์ ในโครงการ “เปิดเมือง ปลอดภัย” 
.
ช่วงที่ 1 เวลา 09.30 – 16.30 น. ในหัวข้อ “ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยวิถีธุรกิจแบบใหม่” กับวิทยากรระดับประเทศ ที่จะมาไขข้อข้องใจในทุกประเด็นคำถามและชี้ทิศทางการปรับตัว
.
ช่วงที่ 2 เวลา 12.00 – 16.30 น.  ฟังตามประเภทกิจการในหัวข้อ “มาตรการแบบไหน ถูกใจประชาชน” กับการโชว์แนวคิดต้นแบบ ระดมความคิดเห็น และตอบทุกข้อสงสัยจากกรมควบคุมโรค นักวิชาการ และกิจการร้านค้าต้นแบบ
.
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สนทนาในช่วงที่ 2 เวลา 12.00 – 16.30 น.
 
************************