ร่วมฝ่าวิกฤติ โควิด-19 รับมือมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3

การสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ร่วมฝ่าวิกฤติ โควิด-19 รับมือมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 3” กับวิทยากรระดับประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไขข้อข้องใจให้กับประชาชนในทุกประเด็น กับทิศทางประเทศไทยหลังมีมาตรการคลายล็อคดาวน์ ระยะที่ 3
 
โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เวลา 09.30-10.00 น. ในหัวข้อ “ภาคธุรกิจรับมืออย่างไรในการผ่อนปรนระยะที่ 3”
ช่วงที่ 2 เวลา 10.00-12.00 น. ในหัวข้อ “Work Form Home : Work อย่างไรให้ได้ทั้งงานและเงิน”
ช่วงที่ 3 เวลา 12.30-14.30 น. ในหัวข้อ “ระบบขนส่งสาธารณะไทยปลอดภัย”
ช่วงที่ 4 เวลา 15.00-17.00 น. ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวไทย ไปต่อหรือรอก่อน?”
 
ในช่วงที่ 2 หัวข้อ “Work form Home : Work อย่างไรให้ได้ทั้งงานและเงิน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนทนาในประเด็น “เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวต้นทางของคนทำงานไกลบ้าน”
 
สามารถติดตามได้ที่ Facebook Live: Thai.care 
ตามลิงค์ด้านล่าง