ร่วมตักบาตรอาหารแห้ง

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ  คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ เลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากร และศิษย์เก่าของสถาบันฯ  เข้าร่วมตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 43 รูป จัดโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ