รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 พร้อมแสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าสถาบันฯ 2 ท่าน หลักสูตร Master of Arts Program in Population and Reproductive Health Research (International Program),  มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

1)  Mr.Phouvanh Chanthavong – Director General of Skills Development and Employment Department, Ministry of Labour and Social Welfare (MOLSW), Lao PDR ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร

2) Dr.Olapeju Adenusi (General Manager/ CEO, c/o Lagos State Health Management Agency (LASHMA)  and The Secretariat, Obafemi Awolowo Way Hygeia Community Health Care, c/o Lagos State Health Management Agency (LASHMA) Obafemi Awolowo Way, lkeja, Lagos State, Nigeria ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริการ ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ