รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ของศูนย์ TPAK

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึงผลการวิจัยของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ โดยปัญหาที่นักเรียนประสบในช่วงการเรียนออนไลน์สูงสุด 3 อันดับแรกคือ  มีอาการปวดตา ตาอ่อนล้า ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดคอและบ่าไหล่ จากการใช้อุปกรณ์หน้าจอ และพฤติกรรมเนือยนิ่ง นั่งอยู่กับที่นาน ๆ เพื่อเรียนออนไลน์ มากถึงร้อยละ 79.0  นักเรียน นักศึกษามีความรู้สึกเครียดและกังวลใจเพราะต้องเรียนออนไลน์ ร้อยละ 74.9 และจำนวนการบ้านเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อเวลาในการพักผ่อน/การนอนหลับในแต่ละวัน ร้อยละ 71.6  โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ป.6 เตรียมศึกษาต่อ ม.1และ ม.6 เตรียมศึกษาต่อมหาวิทยาลัย เพราะกังวลว่าจะไม่มีโรงเรียนที่ดีรับเข้าเรียน 
 
ทั้งนี้ได้เผยมาตรการช่วยลดความเครียดนักเรียนจากการเรียนออนไลน์ โดยการเลิกใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่เป็นองค์ประกอบของการตัดสินจบการศึกษาและการเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ให้กำชับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามสถานศึกษาเป็นรายโรงเรียน ได้ปฏิบัติตามนโยบายลดภาระผู้เรียน โดยหลังจากนี้เวลาเรียนหน้าจอ และการบ้านของนักเรียนต้องลดลงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ซึ่งเร็ว ๆ นี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง จะเปิดช่องทางรับฟังปัญหาจากครูโดยตรง เพื่อให้ครูสามารถสะท้อนปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นจริงในบริบทที่แตกต่างกัน นอกจากนี้รัฐบาล ได้มีมาตรการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนทุกคน คนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวน ขณะเดียวกันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สนับสนุนอินเทอร์เน็ตบอรดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ด้วย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียนและผู้ปกครองต่อไป  
 
แหล่งข่าวอ้างอิง
 
1. https://www.naewna.com/local/597025
2. https://www.thaipost.net/main/detail/114261
3. https://www.js100.com/en/site/news/view/107566
4. https://www.dailynews.co.th/news/191571/
5. https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/MxBGjV?utm_source=copyshare
6. https://www.facebook.com/1683658098593742/posts/2831092450516962/?d=n