ระบบงานสารบรรณอัจฉริยะ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านระบบงานสารบรรณอัจฉริยะ โดยมี นางสาวณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>