ยินดีต้อนรับ Mr.Yanhong Zhang, Chief, Population & Social Statistics Section and team from United Nations

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Yanhong Zhang, Chief, Population & Social Statistics Section พร้อมคณะ จากองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations in Thailand) ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยในอนาคต ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>