ยินดีต้อนรับคณาจารย์จาก Chinese Academy of Social Science (CASS) และ Shanghai University

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ต้อนรับคณะจาก Chinese Academy of Social Science (CASS) และ Shanghai University จำนวน 5 ท่าน จากประเทศจีน ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือทางด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>