มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และอุปกรณ์การศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 2) โรงเรียนวัดสาลวัน 3) โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 4) โรงเรียนบ้านคลองโยง 5) โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 6) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และ 7) โรงเรียนวัดมะเกลือ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียน เนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565