มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี สถาบันฯ

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณะ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 2) โรงเรียนวัดสาลวัน 3) โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 4) โรงเรียนบ้านคลองโยง 5) โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 6) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และ 7) โรงเรียนวัดมะเกลือ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563