มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณะ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 7 โรงเรียน  ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม  2) โรงเรียนวัดสาลวัน  3) โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์  4) โรงเรียนบ้านคลองโยง 5) โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์  6) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และ 7) โรงเรียนวัดมะเกลือ  เพื่อมอบทุนการศึกษาและวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน เนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ชมภาพทั้งหมด >>