มอบทุนการศึกษาและวุฒิบัตร และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนและโรงเรียน

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และคณะ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 2) โรงเรียนวัดสาลวัน 3) โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 4) โรงเรียนบ้านคลองโยง 5) โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 6) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และ 7) โรงเรียนวัดมะเกลือ เพื่อมอบทุนการศึกษาและวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียน เนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ชมภาพทั้งหมด >>