มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล พร้อมด้วย อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ และคณะ ร่วมมอบคอมพิวเตอร์สภาพพร้อมใช้งานให้แก่สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม เพื่อประโยชน์ด้านการใช้บักทึกข้อมูลทหารกองประจำการ และการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ