มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑล

สถาบันฯ นำโดย นายสมชาย ทรัพย์บยอดแก้ว หัวหน้างานสื่อสารองค์กร พร้อมคณะ ร่วมมอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งาน ให้แก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑล เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ