มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งาน ให้แก่ศูนย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ