มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่มูลนิธิศักยภาพคนพิการ

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ และคณะ ร่วมมอบคอมพิวเตอร์สภาพพร้อมใช้งานให้แก่มูลนิธิศักยภาพคนพิการ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มผู้พิการ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ