มอบครุภณฑ์เพื่อรีไซเคิลให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และคณะ ต้อนรับผู้แทนจากสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล ในโอกาสเข้ารับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงานที่เสียแล้วไปแยกชิ้นส่วนเป็นสินค้า รีไซเคิล และนำมาจำหน่ายเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือคนพิการทุกประเภทความพิการ ซึ่งยังมีความต้องการให้สังคมช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก ณ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล