มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมมอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นของขวัญแด่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา