มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นของขวัญแด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมมอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นของขวัญแด่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ณ อาคาร 1 ช้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ชมภาพทั้งหมด >>