มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพแด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ชมภาพทั้งหมด >>