มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2559

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก “แม่ 100 ปี” ได้กราบทูลเบิกผู้ได้รับรางวัล “แม่ 100 ปี” เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2559 

พร้อมนี้ น.ส.กมลชนก ขำสุวรรณ นักวิจัยประจำสถาบันฯ ได้ร่วมถวายรายงานประจำบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ "พี่เลี้ยงในสถานรองรับเด็ก คุณค่าแห่งวิชาชีพ และคุณค่าแห่งความเป็นแม่" ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news59/momday2016.html