มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2558

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ได้กราบทูลเบิกผู้ได้รับรางวัล “แม่ 100 ปี” จำนวน 1 ท่าน และผู้แทน จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนผู้ได้รับรางวัล 5 ท่าน เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร “แม่ 100 ปี” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2558 
 
พร้อมนี้ น.ส.กมลชนก ขำสุวรรณ นักวิจัยประจำสถาบันฯ ได้ร่วมถวายรายงานประจำบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ "แม่…ที่อาจไม่ได้เริ่มต้นจากความพร้อม แต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจของลูก" ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> ข่าวกิจกรรม "มหิดล วันแม่ ประจำปี 2558"