มหิดลเกมส์ 2560

คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 "มหิดลเกมส์" โดยมี ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา