มหิดลเกมส์ 2559

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธิเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2559 "มหิดลเกมส์" ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 ม.มหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>